AKTUALITY:

Stabilní výstava starých

fotografií Hodonic

17 fotografií, instalovaných

přímo v terénu bývalé vsi

 

CELOU SEZÓNU 2022

Péče o zeleninové políčko

Kdykoliv je možné přidat se

k polním pracem na společně

obhospodařovaném políčku.

Zelenina superbio odměnou!

 

ZÁŘÍ 2022

neděle 11. 9. KOSENÍ SADU

sraz v 9:00 v Hodonicích, 

kosení v sadu Na Šenku,

ochutnávka plodů a příprava

plochy pro novou tůňku

 

SRPEN 2022

VÍKEND PRO HODONICE

Sobota 13. 8. od 14 hod

Den soběstačné kultury

Neděle 14. 8. od 14 hod

Setkání s hodonickými rodáky

 

ČERVEN 2022

4. 6. KOSENÍ SADU

sraz v 9:00 v Hodonicích

kosení sadu Na Šenku a péče

o výsadby stromků kolem

cesty do Desek

 

DUBEN 2022

30. 4. BELTAIN

od 15:00 májka v Hodonicích

jídlo a pití a hudební nástroje

s sebou

30. 4. ŘEZ STROMKŮ

od 10:00, výchovný řez

mladých ovocných stromů

podél cesty do Desek,

nůžky na stromky s sebou

24. 4. ROUBOVÁNÍ

od 9:00, roubování místních

starých stromů na mladé

podnože v Hodonicích a

v sadu Na Šenku

 

BŘEZEN 2022

12. 3. STOPOVÁNÍ

zvířat  - procházka v okolí

Desek s Pepčou Volfovou

od 13:00 a promítání filmu

Beránek a vlk v jurtě

od 17:00, pak beseda o vel-

kých šelmách v Novohradkách.

Nejen pro rodiče s dětmi.

 

ÚNOR 2022

26. 2. PROŘEZÁVKA

náletu v sadu Na Šenku,

úprava starých lip

v Hodonicích, od 10:00

 

PROSINEC 2021

30.12.  Braní roubů

ze starých stromů Na Šenku,

v Hodonicích a okolí.

Výroční schůze spolku

Tradičně na Štěpána, 26.12.,

jsme se setkali v Hodonicích, 

v počtu 16,  z toho nově 9

členů Spolku Živé Hodonice.

 

Živé Hodonice

Reportáže z Hodonic:

Rozhlas. reportáž o výstavě fotografií (březen 2021):

https://budejovice.rozhlas.cz/do-zmizele-vesnice-hodonice-v-jihoceskem-prihranici-se-vraci-zivot-8462382

 

Rozhlas. reportáž  o stavbě slaměného domu (únor 2021):

https://budejovice.rozhlas.cz/manzele-mekotovi-ziji-na-miste-zanikle-vesnice-v-dome-z-prirodnich-materialu-v-8465274

 

Video reportáž z Hodonic mit deutschen Untertiteln (listopad 2018):

https://www.youtube.com/watch?v=0qkygGqrJ4Y 

 

 

DO ZANIKLÝCH HODONIC JSME ZAČALI PŘICHÁZET POSTUPNĚ, od roku 2009.

Ze zarostlých zbořenišť a jediné udržované kapličky na nás dýchla historie dříve soběstačné vesnicePohostinná krajina a duch místa, stále přežívající v torzech návesních lip, v kruhové kamenné studni, v prastarých ovocných stromech a dalších stopách po bývalém osídlení, nás chytil a nepustil.

ZAČALI JSME SE SEM VRACET.

Vyčistili jsme místo bývalé návsi a vykosili přístup k ní. Vyprostili jsme tu pramínek dobré vody ze studny. Zbavili jsme Hodonice nánosů odpadků. Začali jsme tu pěstovat zeleninu, chovat kozy, stavět příbytky z přírodních materiálů, pečovat o staré stromy a sázet nové, obnovovat cesty, pořádat společné akce, vychovávat děti... ZAČALI JSME TU ŽÍT.

MÁME TO V HODONICÍCH RÁDI.

Chtěli bychom, aby ves mohla začít znovu fungovat jako soběstačné, energeticky nezávislé a přírodě neškodící sídlo. Místo trvale udržitelné a svobodné, zasazené do krajiny, kde jsou lidé zodpovědnými hospodáři a kde vládnou dobré sousedské vztahy.

JE TO JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST a možná VELKÁ INSPIRACE pro lidí, kteří hledají cestu dál. Pomůžete nám ji uskutečnit?