Emailový formulář   Mapa webu   Náhled tisku  

ŽIVÉ HODONICE

MENU

Úvod > Historie > 2009 - nyní

2009 - nyní

2009. Odvážná dívka Martina tu koupila pole a začala pěstovat zeleninu. První sezónu přespávala pod plachtou. Další sezónu už pod střechou rozestavěného hospodářského domku. Náhodným kolemjdoucím i přátelům vařila kávu na ohni.  K nádhernému výhledu od ohně přidala vždy trochu zeleného lupení k zakousnutí. Další rok přidala stádečko koz a ovcí, do kávy mléko, k lupení kozí sýr a tradiční folklor - chytání koz a dojení.

2010. Dita a Martin přišli záhy. Začali jezdit častěji a pomáhat Martině. A nejen oni. Společně se kosilo, pěstovalo, uklízelo, zabydlovalo, tábořilo. První 3 osadníci, 2013 první maringotka, 2014 se začal stavět slaměný dům. V Hodonicích se pořádají setkání s rodáky, výstava, oslavy slunovratu, kosení sadu. Provozuje se tu výměnný obchod LETS. Zabydlují se tu také děti, první Kuba s Johankou. Ženy ZEM, v maringotkách na louce přes údolí. Kočky a včely.

2015. Alča s Vovkou a chlapečkem Hynkem se přidávají do party. Karavan u velkého ořešáku byl jejich prvním domovem. Sousedský život venku, nová skupinka maminek a dětí, co se každý týden v Hodonicích schází. Dny plné přírodního stavitelství. Zvolna se dostavuje slaměný dům. Staví a bourá se jurta. Rodí se mláďata : kůzlata, jehňata, koťata a k posledku také děti, Zorján a Andělka. 

2018. Zuzka, která bydlívala v Deskách, se vrací téměř na místo činu... do Hodonic do další maringotky. Na návštěvy stále častěji jezdí taky Iveta, Jenda a Miriam a stálá parta maminek s dětmi. O víkendech sázíme společně nové ovocné stromky, pečujeme o staré, moštujeme. Akce soběstačné, nízkonákladové a veselé. Spolu se sousedy z Desek a Samot zvelebujeme cestu z Desek do Hodonic.  Vystupujeme jako uskupení Živé Hodonice. Chceme sem vrátit soběstačný a udržitelný život, který odsud před desítkami let zmizel.

2019. Stojíme o to, aby se v Hodonicích mohlo znovu plnohodnotně, soběstačně a svobodně žít přírodě neškodící život. Je to tak troufalé? Snažíme se zapojovat naše představy do tvorby nového územního plánu správní obce Malonty. V tomto roce bezúspěšně. Zakládáme Spolek Živé Hodonice. Instalujeme infotabuli o Živých Hodonicích a výstavu 16 historických fotografií Hodonic přímo do terénu bývalé vsi.

2020. Máme Zapsaný spolek Živé Hodonice. Dostáváme oficiálně do péče již dříve svěřený sad Na Šenku. Karol z Desek začíná pěstovat na místním políčku zeleninu pro KPZ Jih. Přicházející koronavirus život  Hodonicích nemění, spíše ukázuje jeho přednosti: soběstačnost, bydlení v přírodě, domácí vzdělávání, pestrá parta lidí a dětí. V září obohatila svou maringotkou i občasnou přítomností Hodonice Lea, žena s houslemi. Stále častěji sem přijíždějí náhodní i pravidelní návštěvníci.

2021. Začínáme společně pěstovat zeleninu na poli pod slaměným domem. Na konci června, pod náporem vichru, padla prastará hodonická lípa. Nový územní plán i svobodné využívání obnovitelných zdrojů slunce a větru v Hodonicích je stále v řešení. Komunitně obhospodařované zeleninové políčko, další oprava cesty, péče o staré ovocné stromy, nově vysázené stromky a další aktivity v genofondovém sadu Na Šenku, společné oslavy svátků a akce s dětmi, spolu s nově vznikající komunitní školou v Deskách vytváří pestrou partu podporujícího společenství lidí kolem Hodonic a Desky.

Aktuálně

Stabilní výstava starých fotografií Hodonic

17 fotografií, instalovaných přímo v terénu bývalé vsi


SRPEN 2023

VÍKEND PRO HODONICE

sobota 12. 8. 2023

Den soběstačné kultury

od 10:00 v Hodonicích, odpoledne a večer v Deskách

neděle 13. 8. 2023

Setkání s rodáky

od 14:00 v Hodonicích

Více info v pozvánce ZDE

 
 
 
 
 

Test jedna News02

This box shows the content of the hidden page "News02". More information about newsboxes can be found here:

CMSimple_XH Wiki


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News02". Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es hier:

CMSimple_XH Wiki

Test dva News03

This box shows the content of the hidden page "News03".

More information about newsboxes can be found here:

CMSimple_XH Wiki


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News03".

Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es hier:

CMSimple_XH Wiki

Test tři News04

This box shows the content of the hidden page "News04".

More information about newsboxes can be found here:

CMSimple_XH Wiki


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News04".

Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es hier:

CMSimple_XH Wiki