Emailový formulář   Mapa webu   Náhled tisku  

ŽIVÉ HODONICE

MENU

Úvod > Současnost – Jaro 2019 v Hodonicích

Současnost

Jaro 2019 v Hodonicích

Na jaře bylo v Hodonicích živo. S dětmi jsme si užívali venku, roubovaly se stromy, uklízelo se a tvořila se hodonická vývěska.

Březen

V polovině března, ku příležitosti Johanky narozenin, jsme se v pěkném zastoupení našeho dětského lesního klubu sešli v Hodonicích. Děti dostaly ortofotomapu s vyznačenou cestou za 11 hodonickými stromy. Každý strom ukrýval část pokladu a zprávy. Po počátečním individualismu se ukázalo, že v jednotě je síla a putovali jsme od stromu ke stromu společně. Byla to výživná jarní procházka zakončená ohýnkem, pečením hadů a dokonce i hrou na kytaru!

První jarní víkend jsme se v Hodonicích pustili do úklidu. Uklízelo se na vlastních pozemcích a také kolem rozpadajícího se domku, který ještě před naším příchodem býval místní "pařírna", soudě podle vnitřního vybavení a obrovského množství lahví okolo. Našel se v něm mimo jiné i zápisník ze 70. a 80. let se známými malontskými jmény. Odpad jsme vyvezli na sběrný dvůr v Malontech. Vyčistili jsme také prostor bývalého návesního rybníčku. Přesadili jsme také 3 náhodně vysemeněné jabloně na Šenk jako podnože a dalších 10 do květináčů pro ten samý účel.

Duben

Na začátku dubna v sadu Na Šenku Jenda narouboval 4 nejohroženější stromy na 4 nejstarší podnože. Původní rouby ze začátku zimy nám sice ve sklípku ožraly myši, ale použili jsme další, asi 14 dní staré. Všechny rouby se chytly.

Na smrtnou neděli 7. dubna jsme se sešli u Kachňáku s dětmi, s naší partou maminek a tentokrát i některých tatínků z okolí k akci Topení Morany. Společně jsme ze sena a rákosí vytvarovali na kříž z tyček několik Moran - Smrtek, které jsme oblékli a ozdobili. Se zpěvem jsme je pak nesli na tábořiště u řeky Černé. Nahoře na dřevěné lávce se je z většiny podařilo zapálit a letošní zima letěla hořící do řeky a dále odplula po řece pryč. Vzadu na tábořišti jsme udělali oheň a v kotlíku uvařili první jarní oběd. I na kávu došlo. Slunce hřálo, děti řádily a bylo nám fajn.

Květen

Poslední květnový víkend se nás v Hodonicích sešla pěkná společnost, předznamenávajíc letní časy, plné návštěv. Návštěvy z blízka i z daleka. Bylo veselo. Sobotní oheň, kytara, mandolína, flétna, zpěv. Zajímavá směsice 6 řečí a 4 národností. V neděli jsme dočistili místo u křižovatky. Místo je nově olemováno kameny, u kterých jsme vysadili květiny. Tu jsme usadili stojan pro infotabuli s novou cedulí Hodonice, kterou nám z Německa přivezl Herman. Hodonice budou mít svoji vývěsku! V plánu je i lavička a stojan na kola.Aktuálně

Stabilní výstava starých fotografií Hodonic

17 fotografií, instalovaných přímo v terénu bývalé vsi


SRPEN 2024

SVĚTLO PRO HODONICE

sobota 17. 8. 2023

od 14:00 setkání s rodáky

od 19:00 autorské čtení

povídky Světlo z Pauliny

v krajině Hodonic a

se soumrakem

rozsvěcení

bývalé

vsi

 

 

 

 
 
 
 
 

Test jedna News02

This box shows the content of the hidden page "News02". More information about newsboxes can be found here:

CMSimple_XH Wiki


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News02". Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es hier:

CMSimple_XH Wiki

Test dva News03

This box shows the content of the hidden page "News03".

More information about newsboxes can be found here:

CMSimple_XH Wiki


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News03".

Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es hier:

CMSimple_XH Wiki

Test tři News04

This box shows the content of the hidden page "News04".

More information about newsboxes can be found here:

CMSimple_XH Wiki


Diese Box zeigt den Inhalt der versteckten Seite "News04".

Mehr Informationen zum Thema Newsboxen gibt es hier:

CMSimple_XH Wiki